76 miljarder – så stor är löneskillnaden mellan män och kvinnor

76 miljarder per år är summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken i Sverige. Det visar en rapport som presenteras idag. Studien är den första som gjorts där löner jämförs i yrken som kan betraktas som likvärdiga vad gäller utbildning, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.

Rapporten presenteras också på konferensen Forum Jämställdhet Forum Jämställdhet den 31 januari i Örebro.

Rapporten visar bland annat att genomsnittslönen i yrken där en majoritet kvinnor arbetar är 28 600 kronor, jämfört med 33 900 kronor i yrken där en majoritet män arbetar. En person som arbetar inom ett kvinnodominerat yrke tjänar alltså i genomsnitt 5 300 kronor mindre varje månad.

– Trots regeringens jämställdhetsmål och skrivningar om jämställdhet i kollektivavtalen tillåts den systematiska nedvärderingen av kvinnodominerade yrken fortsätta, år efter år. Det är ett allvarligt samhällsproblem som måste få en hållbar lösning. Vi förespråkar nationell samordning och en strategi med gemensamma insatser från stat, arbetsgivare och fackförbund, säger Marie Trollvik, representant för Lönelotsarna.

76 miljarder kronor är en stor summa pengar. Men för att jämföra så uppgick den totala lönesumman år 2015 till 1 589 miljarder, och arbetsgivaravgifterna var under samma period 475 miljarder kronor.

– Det är inte omöjligt att rätta till snedfördelningen, men det krävs vilja och att medel tillförs till kvinnodominerade yrken. Lönerna i kvinnodominerade branscher måste få öka i en snabbare takt än i de mansdominerade, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.