Fyra miljoner till hållbart resande – öka antalet resfria möten

Projektet Hållbart resande i Örebroregionen ska öka andelen hållbara persontransporter. Detta ska leda till minskade koldioxidutsläpp och ökad hållbar tillväxt. För att klara detta kommer projektet bland annat skapa en plattform för hållbart resande, starta ett arbete med fördjupad reserådgivning och resfria möten hos de deltagande arbetsgivarna.

Under projektperioden 2017-2020 investerar Region Örebro län drygt fyra miljoner kronor i projektet.

källa: Region Örebro län

,