Beslut om gemensamt regionalt bussbolag – planerad start 2019

Regionstyrelsen beslutade på onsdagen att tillsammans med Region Västmanland arbeta vidare med inriktningen att bilda ett gemensamt bolag som driver busstrafik i de båda länen. Styrelsen för Region Västmanland kommer för sin del att behandla ärendet den 8 februari. Det första trafikområdet som bolaget tar över driften för förväntas bli Örebro och Odensbacken.

I praktiken kommer AB Västerås lokaltrafik (ABVL) att omformas till ett gemensamt bolag. Planen är att det gemensamma bolaget tar över trafiken på de första områdena, Örebro och Odensbacken, med start från hösten 2019. Det långsiktiga målet är att merparten av trafiken ska skötas av det gemensamma bolaget.

Ärendet kommer slutligen att behandlas av de båda regionernas styrelser och fullmäktigeförsamlingar senare i vår.

,