Musikfest på jämställd konferens

jamstalld-musik

Under konferensen Forum jämställdhet den 31 januari-1 februari som Örebro kommun är värd för, arrangeras även Equal at Heart, en minifestival med allt från folkmusik till hårdrock, samt ett öppet gratisprogram dit alla intresserade örebroare också är välkomna för att mingla, uppleva och lyssna.

Forum jämställdhet, som arrangeras på Conventum, är Sveriges största jämställdhetskonferens. Programmet innehåller intressanta talare, fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder. Konferensen vänder sig i första hand till förtroendevalda, chefer och experter i offentligfinansierade verksamheter.

– Örebro kommun ska i sin roll som demokratibärare, samhällsaktör, servicegivare och arbetsgivare arbeta aktivt för att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska målen. Ett sätt att medverka till jämställdhetsutvecklingen i Sverige är att ta ansvar för värdskapet för den nationella konferensen Forum jämställdhet. Vi ser det som en möjlighet att sätta Örebro på kartan i dessa frågor och medverka till jämställdhetsutvecklingen i Sverige, säger Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

– Jag är oerhört glad att vi fick Sveriges största jämställdhetskonferens till Örebro. Att fördela våra gemensamma resurser utifrån ett jämställdhetsperspektiv är en stor vinst för alla i vårt samhälle och det är dit vi ska. Om vi ska nå jämställdhet är jämställd budget det mest grundläggande verktyget. Jämställdhetsbudgetering är ett effektivt sätt, har vi märkt i Örebro, för att ta snabbare kliv framåt, säger Murad Artin ordförande för Jämställdhetsdelegationen i Örebro.

– Att samtidigt som vi får Forum Jämställdhet till Örebro kunna erbjuda inte bara tillresta, utan också örebroarna, ett gratis öppet konferensprogram känns jättebra. Att dessutom få möjlighet att ge konferensdeltagarna Equal at Heart, som är ett smakprov på Live at Heart en av Skandinaviens största musikhändelser, fulländar Forum Jämställdhets besök i Örebro, säger Johanna Ek, strateg.

,