USÖ pionjär på att stoppa livshotade blödningar – internationell konferens på Conventum

Vid större olyckor med risk för dödlig utgång är det viktigt att snabbt stoppa kraftiga och livshotande blödningar med effektiva metoder. Utmaningen är att med så lindrigt ingrepp som möjligt få den skadade personen att överleva. En metod som uppmärksammats när det gäller denna typ av traumaomhändertagande är avstängning av blodkärl med hjälp av införsel av en uppblåsbar ballong i aktuellt blodkärl, det så kallade EVTM-konceptet där Universitetssjukhuset Örebro är en av pionjärerna och som också tillsammans med andra internationella centra leder utvecklingen av metoden i världen.

Den 2-4 februari samlas för första gången 300 internationella representanter från olika traumacentra i världen i Örebro för att lära sig mer om och gemensamt vidarutveckla traumakonceptet EVTM. Målet är att skapa ett internationellt lärande som räddar liv vid olika typer av stora trauman, som skottskador eller stora trafikolyckor.