Würth fördubblade vinsten under 2016

wurths-hk-och-lager

Würth Svenska AB, som är en av Sveriges ledande leverantörer av förbrukningsmaterial, verktyg och maskiner till proffsmarknaden, redovisar i sin försäljningsrapport för 2016 ett nytt försäljningsrekord. Omsättningen hamnade på cirka 731 miljoner och tillväxten på Cirka nio procent.

Vinstmarginalen blev tre procent, vilket är i linje med uppsatt plan. Vinsten har mer än fördubblats jämfört med 2015. Under 2016 har personalstyrkan ökat med åtta personer, och de är idag totalt 373 anställda.

– Alla divisioner och alla säljkanaler påvisar tillväxt och lönsamhet, men det mest glädjande är ändå den stora kundtillströmningen, säger VD Torbjörn Seger.

– Jag tror att vårt fokus på service och smarta logistiklösningar utifrån olika kundsegment, börjar bära frukt fortsätter Torbjörn.

Würth Svenska firar 50 år 2017 och satsar på att fortsätta sin expansion:

– För 2017 så räknar vi med en två-siffrig tillväxt och ett något bättre resultat. Vår säljstyrka kommer att utökas med 20 anställda under kvartal 1 och vi räknar med att teckna nya butikskontrakt, avslutar VD Torbjörn Seger.