Örebrokuriren avslöjar: En gata till i city blir “sommargata”

sommargata-2017

Nytänkandet om hur Örebros gator används på sommaren fortsätter. Till sommaren 2017 kommer två platser att användas för folkliv och stadsliv: Fisktorget får en efterföljare till ”Rosa gatan” och ”Gröna gatan” och nytt för i år är att en del av Olaigatan blir en sommargågata, som ett test inför en framtida ombyggnad.

– De flesta är positiva till att vi prövar nya sätt att använda vissa gator i stadskärnan på sommaren, så vi fortsätter på det spår vi valt sedan 2015: att tänka nytt på populära gator i city för att öka folkliv, handel och restaurangbesök, säger Björn Sundin, kommunalråd (s) och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Engelbrektsgatan, förbi Fisktorget, blir precis som förra året delad där ytan används både för fordonstrafik och som sommargågata. Olaigatan blir helt bilfri mellan Storgatan och Slottsgatan.

– Under sommaren är det mycket mindre biltrafik och det ger oss bra förutsättningar för att pröva lösningar som kan göra city mer attraktivt för både örebroare och besökare. När gatorna valts ut har kommunens tjänstemän tagit hänsyn till planerade gatuarbeten, men också var sommargågator kan bidra till ökat folkliv och vi tycker att de än en gång presenterat ett bra förslag, säger Hannah Ljung, vice ordförande (C), Programnämnd Samhällsbyggnad.

Exakt utformning av gatorna under vår och sommar är inte fastställt, tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen jobbar just nu tillsammans med bland annat Open Art om hur det ska se ut.

– Sommargågatorna bidrar till att Örebro blir en trevligare sommarstad. Jag hoppas att den avstängda Olaigatan blir en plats för mingel och mänskligt umgänge, säger Ingalill Bergensten, presidieledamot (KD), Programnämnd Samhällsbyggnad.

Vissa av stadsbussarnas linjer kommer att ledas om till Engelbrektsgatan under sommaren, medan delar av Trädgårdsgatan byggs om. Därför kan inte Engelbrektsgatan stängas helt för fordonstrafik den här sommaren heller.

Eftersom den mesta av den trafik som i vanliga fall går på Olaigatan mellan Slottsgatan och Storgatan ändå kommer att vara omledd i sommar, när bland annat Trädgårdsgatan byggs om, öppnas möjligheten att testa hur gatan i framtiden skulle kunna användas. Just Olaigatan är planerad för omasfaltering, vilket gör att det finns möjlighet att använda färg, borrning och liknande på den gatdelen. När Engelbrektsgatan blev Rosa gatan var det för att en omasfaltering var planerad, att tvätta bort färg är svårt i den känsliga miljön i stadskärnan, nära Svartån.

, ,