MP: Kommunalt sponsorstöd snedvrider idrotten – lägger eget förslag

jamstalld-idrott

På tisdag planerar kommunstyrelsen ta beslut kring det omdiskuterade marknadsföringsstödet till idrotten i Örebro. Miljöpartiet är starkt kritiska till förslaget, då det ytterligare snedvrider stödet till idrotten, och kommer att lägga ett eget förslag.

“Miljöpartiet ser en stor risk att förslaget där det kommunala bolaget Örebrokompaniet ska fördela medlen kommer att fortsätta gynna männens kommersiella idrottande och går stick i stäv med kommunens jämställdhetspolitiska mål. Detta då bolaget agerar kommersiellt utan hänsyn till politiska värderingar som att främja jämställdhet.

– Kommunledningen försöker begrava frågan i ett kommunalt bolag för att slippa hantera att pengarna bidrar till ojämställdhet. Det missgynnar flickor och kvinnors idrottande, menar Sara Richert (MP), kommunalråd.

Miljöpartiet lägger  istället fram ett motförslag där Fritidsnämnden får fyra miljoner för att främja jämställdhet inom idrotten på alla nivåer, från bredd- till elitidrott. På så sätt menar partiet att politiken behåller kontrollen över pengarna och kan säkerställa att de bidrar till att uppnå de idrottspolitiska målen och främjar jämställdhet.

– Vi har en stor skuld till flickors och kvinnors idrottande, säger Sara Richert (MP), kommunalråd. Vårt förslag om 4 miljoner till jämställd idrott lägger vi för att skapa rättvisa i ett samhälle där idrottande män idag får störst bidrag, mest sponsorpengar och en uppsjö av dolda subventioner, som att vi historiskt har satsat mest pengar på anläggningar där män utövar sin idrott och inte på anläggningar där idrotter med många kvinnliga utövare finns.

Så här svarar kommunalrådet och KS-ordföranden Kenneth Nilsson (S):

– De steg vi tar nu tror jag inte är de sista för att uppnå ökade jämställdhet inom Örebros idrottsliv, men då vill jag också  påminna om att vi under åren inte gjort speciellt mycket alls åt det här systemet. Jag ser det här som ett kliv i rätt riktning.

–   Det finns ett stort folkligt intresse för de här tre lagen. Vi måste göra det hållbart för alla aktörer, säger Kenneth Nilsson.

Totalt omfattar marknadsföringsstödet till idrotten sex miljoner kronor årligen som främst går till de stora klubbarna ÖSK Fotboll och Örebro Hockey som verkar på en kommersiell marknad. De får tillsammans idag 4,4 miljoner av marknadsföringsstödet som fördelas utifrån det bedömda marknadsföringsvärdet som skapas för Örebro kommun.

Miljöpartiets förslag innebär att två miljoner går till Örebrokompaniet för att fördelas enligt marknadsföringsprincipen men att fyra miljoner går till fritidsnämnden.

,