Enkätsvar: “Tryggt att resa med buss”

En klar majoritet av kollektivtrafikresenärer upplever att det är tryggt att resa med Länstrafiken. Det framgår av en rapport från Kollektivtrafikbarometern 2016 som idag presenterades av Svensk kollektivtrafik. Minst nöjda är de med informationen vid oplanerade trafikförändringar.

Länstrafikens resenärer är nöjda med att det känns tryggt att resa kollektivt. I rapporten uppgav 86 procent av kollektivtrafikresenärerna att de ansåg det tryggt att resa kollektivt i Örebro län. Den sammanlagda siffran för alla deltagande län i Sverige var på 80 procent för 2016.

– Att majoriteten av våra resenärer upplever att det är tryggt att resa med Länstrafiken ser vi som ett gott tecken, säger Thony Lundberg, Trafik- och Marknadschef på Länstrafiken Örebro. Vi har gjort, och gör, insatser med fokus på trygghet och vi kommer att fortsätta arbeta för att tryggheten ska öka.