Örebros skolor och fritidshem blir kostnadsfria den 1 mars

Från och med den 1 mars 2017 blir skolan och fritidshemmen i Örebro kommun kostnadsfria. Detta innebär att extra kostnader för till exempel friluftsdagar, matsäck och sportutrustning kommer att tas bort.

Förskolan i Örebro kommun gjordes kostnadsfri under 2016 och nu är det skolans och fritidshemmens tur att göra verksamheterna fria från dolda kostnader. Den 9 februari klubbas beslutet i Grundskolenämnden, och börjar gälla ute i de kommunala verksamheterna från och med den 1 mars.

Grundskolenämnden har gett Förvaltningen för förskola och skola i uppdrag att tillsammans med rektorer arbeta fram ett förslag på riktlinjer för en kostnadsfri skola och fritidshem. Utgångspunkten i arbetet har varit att synliggöra alla dolda kostnader som kan uppkomma i verksamheterna, till exempel att föräldrar förväntas skicka med matsäck till sina barn eller köpa in sportutrustning för att de ska ha möjlighet att delta i aktiviteter tillsammans med sina klasskamrater.

– För mig är det otroligt viktigt att skolan ska finnas till för alla barn. Skolan har ett uppdrag att agera kompensatoriskt, och det innebär att barn som kommer från ekonomiskt utsatta hushåll aldrig ska behöva känna sig utpekade för att de inte har möjlighet att delta i aktiviteter eller ha med sig matsäck. Den här frågan har vi drivit för att skolan ska vara en plats där alla elever känner sig inkluderade, säger Linda Smedberg (S), ordförande i Grundskolenämnden.

I samband med beslutet avsätter även Grundskolenämnden 500 000 kronor ur sin planeringsreserv som fördelas ut till verksamheten för att täcka upp för eventuella ökade kostnader.

– Tanken med att avsätta dessa pengar är att skolorna och fritidshemmen får möjlighet att köpa in saker för utlån, istället för att eleverna ska behöva ta med sig hemifrån. Inget barn ska behöva känna sig utanför eller behöva avstå från aktiviteter bara för att familjen inte har råd, säger Seydou Bahngoura (C), vice ordförande i Grundskolenämnden.

Riktlinjerna som tagits fram ska även ge stöd till rektorer och personal, i syfte att skapa medvetenhet kring varför beslutet är taget och hur de kan driva verksamheterna på ett sätt som inte medför extra kostnader för barn och elever.