V + MP om sponsring av idrottslag: “Inget krav på jämställd fördelning”

I dag tog Kommunstyrelsen i Örebro kommun beslut om det kontroversiella marknadsföringsstödet till kommersiella idrottsklubbar. 8,6 miljoner överförs till Örebrokompaniet, för att fördelas ut till idrottsklubbar och evenemang som marknadsför Örebro.

Vi i Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tidigare varit kritiska till att kommunens anslag till de stora klubbarna fördelas väldigt ojämställt. Mest har gått till herrlagen, eftersom det är deras utrymme i media som styr bidragen. Därför är vi missnöjda med det här förslaget, som inte kommer att lösa det problemet. Medlen överförs från kommunstyrelsen till Örebrokompaniet, som i sitt ägardirektiv inte alls har några krav på sig att fördela medlen jämställt.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkade istället på att fem miljoner skulle tilldelas Fritidsnämnden, att fördela till både elitidrott och breddidrott, med tydligt fokus på att främja jämställdhet.

– Vårt förslag hade underlättat för att skapa rättvisa i ett samhälle där mäns idrottande i nuläget premieras med både sponsorpengar och en uppsjö av dolda subventioner. Kommunen bör fördela skattemedel på ett ansvarsfullt sätt, inte begrava jämställdheten i bolag utan klara ägardirektiv, säger Sara Richert, kommunalråd för Miljöpartiet.

Partierna yrkade också på att Örebrokompaniets ägardirektiv ska ändras för att ta hänsyn till jämställdhet, och ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Även där blev det nej!

– Bristen på ett jämställdhetsperspektiv i det här ärendet rimmar väldigt illa med Örebro kommuns höga svansföring i jämställdhetsfrågan. Inte ens en vecka har gått sedan kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson (S) talade inför Forum jämställdhet, som arrangerades i Örebro. Vi ska bli bäst på jämställdhet, var budskapet då. Var det bara tomma ord?, undrar Murad Artin (V), ordförande i Örebro kommuns jämställdhetsdelegation.

Samtliga oppositionspartier yrkade på återremittering av ärendet. Det hade gett möjlighet att se över konsekvenserna för bland annat jämställdhet. Trots det valde majoriteten med S, C och Kd att ta beslutet.