Länsmuseet uppmärksammar 100 år sedan första sametinget

I veckan var det 100 år sedan det första samiska landsmötet i Trondheim hölls, vilket blev starten av vad som idag är sametinget. Forskning visar att det in i historisk tid funnits samer långt söderut i Sverige, även i Örebro län. Numera finns människor med samiskt ursprung i hela landet.

I utställning “Saivo – samekultur genom konsten” vill konstnären Thomas Colbengtson uppmärksamma sametingets 100-årsminne. Utställningen öppnar på Örebro läns museum den 1 april.

Thomas Colbengtsons konst utgår från uppväxten i en samisk familj och från den samiska kulturen, historien och samtiden. Saivo är namnet på den mytologiska värld som samerna trodde existerar parallellt med vår värld. I utställningen visas överfångs- och böjglas, video, bilder och film. Konstverken baseras på personliga erfarenheter, men det är också gemensamma erfarenheter som delas med Inuiter, Ainu och andra folk som bor runt polcirkelområdet. Tomas Colbengtsons konst reflekterar hur det koloniala arvet har förändrat samernas liv och det norrländska landskapet. Samma processer och mekanismer som påverkar urfolk oavsett var i världen man befinner sig.

Den drivande kraften att organisera det första samiska landsmötet var Elsa Laula som föddes 1877. Tomas Colbengtson är född och uppvuxen i samma dalgång som Elsa Laula, i Björkvattnet, Tärna. Platsen är mycket viktig för bevarandet av den samiska kulturen. Tomas Colbengtsons förfäder var samer som hade renar på Oxtinderne, Nordland.

Under utställningsperioden arrangerar länsmuseet en programserie med filmvisningar, föreläsningar och mycket annat på tema samisk kultur och historia.

Temat Nationella minoriteter
Örebro läns museum har tidigare uppmärksammat det romska kulturarvet i projekt, utställningar och programverksamhet. Fortsättningen av  temat nationella minoriteter kommer att ta upp det sverigefinska kulturarvet. Mer om det under hösten 2017.