Ola Månsson Vd, Sveriges Byggindustrier: “Byggbranschen behöver fler ungdomar”

ola-mansson-sv-bygg

Sverige har idag en byggtakt vi inte sett på flera decennier. Men trots den pågående byggruschen har branschen, till följd av brist på rätt kompetens, svårt att hinna bygga bort bostads- och infrastrukturbristen. Faktum är att antalet anställda måste öka med nästan 100 000 personer under en fem års tid om vi ska bygga bort det mest akuta bostadsbehovet. För byggbranschen är det därför nödvändigt att fler ungdomar väljer byggrelaterade utbildningar.

Den 15:de februari är det dags för tusentals ungdomar att välja gymnasieinriktning. Som bransch behöver vi bli bättre på att fånga upp dessa elever och informera dem om byggarbetsmarknadens fördelar. Byggbranschen präglas idag av en hel del missuppfattningar och förutfattade meningar som vi behöver reda ut.

Enligt svenskt kvalitetsindex så är 75 procent av byggbranschens anställda nöjda med sin anställning, vilket är högre än snittet för alla branscher. Medarbetare arbetar i stor utsträckning ända till pension och tack vare ökat fokus på arbetsmiljöarbete så minskar arbetsrelaterade olyckor kraftigt för varje år. Vi är naturligtvis inte nöjda utan har en nollvision när det gäller olyckor i arbetet.

Det finns gott om jobb och arbetslösheten är mycket låg i byggbranschen. En undersökning från Arbetsförmedlingen visar exempelvis att en utbildning inom bygg ofta leder till ett jobb direkt efter avslutad utbildning. Dessutom ligger snittlönen för en byggnadsarbetare efter avslutad gymnasieutbildning på närmare 33 000 kronor.

Branschen tillsammans med fackförbunden måste även bli bättre på att ta hänsyn till vilka parametrar som är viktiga för ungdomar när de väljer yrke eller utbildning.  Där har vi en hemläxa att göra. Den nya generationen ställer andra krav på sitt arbete än vad vi kanske är vana vid. Ännu säkrare och tryggare arbetsplatser, större flexibilitet, bättre kompetensutveckling, individuell lönesättning, flexiblare arbetstider mm. Det ställer naturligtvis större krav på arbetsgivarna men också större krav på att facken tillsammans med branschen hittar bättre lösningar på morgondagens utmaningar. Det är något vi gemensamt kan utveckla inte minst under kommande avtalsrörelse.

Vi bör också vara självkritiska av den bilden som sätts av branschen vid konflikt. Avtalsrörelsen 2016 är ett tydligt exempel på att bilden av byggbranschen försämras vid konflikter och strejkvarsel. De flesta vill ha en arbetsplats som känns trygg, säker och konfliktfri. Därför är det inte bara nödvändigt utan också avgörande att vi får till en avtalsrörelse som grundar sig på framtidens behov och att vi gör det i samförstånd. Under avtalsrörelsen 2017 måste vi fokusera på hur vi gör branschen mer attraktiv inte minst för de ungdomar som står i startgroparna för att välja sitt framtidsjobb.

Ola Månsson Vd, Sveriges Byggindustrier

,