14 nya miljoner till förlossningsvården

På torsdagen presenterade SKL fördelningen till landstingen och regionerna av regeringens satsning på förlossningsvården. Totalt 14 miljoner kronor av satsningen fördelas till Region Örebro län. Merparten av pengarna kommer att gå till utbildningsstöd för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till barnmorskor.

– Tack vare de här pengarna förbättras vår möjlighet att stärka upp förlossningsvården både på förlossningen i Karlskoga och i Örebro. Det är bra för hela länet. Vi ser den nationella bristen på barnmorskor även i Örebro län, och nu kommer vi kunna fortsätta vår satsning på att låta sjuksköterskor vidareutbilda sig till barnmorskor med bibehållen lön, samtidigt som vi tar in vikarier under utbildningstiden, säger Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande (S).

Utöver utbildningsstödet för vidareutbildningen kommer regeringens satsning bland annat att gå till förbättrat amningsstöd, medicinska vårdadministratörer för att frigöra läkartid, och en mer patientsäker uppföljning av livmoderhalscancerscreening.

– Regeringens satsning hjälper vår ambition att stärka kvaliteten och likvärdigheten på kvinnosjukvården i länet. Den höjer patientsäkerheten och avlastar barnmorskor. Det är satsningar som kommer att komma båda våra förlossningsmottagningar på Karlskoga lasarett och på Universitetssjukhuset i Örebro till del. Båda förlossningsmottagningarna kommer att vara kvar och med de här medlen utvecklas än mer. Med de här pengarna är det dessutom så att tillgången på barnmorskor på sikt kan bli ännu bättre, vilket gör att den goda förlossningsvården i länet stärks ytterligare, säger Andreas Svahn.