Så ska riksväg 50 norr om Örebro bli säkrare

Väg 50, som även kallas ”Bergslagsdiagonalen”, är ett viktigt stråk för såväl gods- och persontransporter. Den sex kilometer långa vägsträcka som Trafikverket nu ska bygga om, kommer att bidra till en säkrare, snabbare och mer förutsägbar resa.

Sträckan från Axbergshammar till Lilla Mon på väg 50 har länge varit en ”felande länk” mellan två sedan tidigare ombyggda sträckor. Men nu är det dags att starta förbättringsarbetet även här.

Sträckan ska byggas om till mötesfri landsväg (2+1 körbanor), med en trafikplats vid Mogetorp och en ny väg mot Järle. Hastigheten blir överlag 100 km/tim, och projektet omfattar även en gång- och cykelväg. Projektet, som ska vara klart hösten 2018, har en budget på 130 miljoner kronor, och entreprenör är Skanska.

,