L säger fortsatt nej till att Region Örebro län ska bygga äldreboenden

Idag låg ytterligare en avsiktsförklaring om byggande av äldreboende på regionstyrelsens dagordning. Denna gång gäller det om- och nybyggnation på en fastighet i Nora kommun. Nora kommun vill bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till Nora vårdcentral. Kommunen behöver dels fler platser och dels ersätta 63 platser från ett gammalt boende som inte längre är ändamålsenligt.

– Tanken att förlägga vårdcentralerna och äldreboenden närmare varandra är i grunden god. De mest sjuka äldre kommer att utgöra en stor målgrupp för den nära sjukvården i en ganska nära framtid och då är det bra om vi kan hitta så bra förutsättningar som möjligt för en god samverkan. Det betyder dock inte att det är regionens uppgift att bygga boendet, säger Anna Ågerfalk (L) oppositionsråd för Liberalerna i Region Örebro län.

– De ekonomiska konsekvenserna är överhuvudtaget inte berörda i underlaget. Ingenstans tar man upp riskerna för såväl regionen som för de medverkande kommunerna att fastna i långa avtal med boenden som är föråldrade redan då de byggs är uppenbara, fortsätter Anna Ågerfalk (L).

I grund och botten handlar det om att hålla isär uppdragen och “pengar-påsarna”.

– Vi tycker att regionen ska ägna sig åt det man har kompetens att göra. Länsgården AB saknar kompetens för att bygga äldreboenden. Skulle planerna förverkligas har Länsgården AB blivit ett helt annat bolag, med helt andra uppgifter och ett helt annat ekonomiskt läge. Länsgården AB har idag inga möjligheter att hantera byggnationer, ägande och drift på dessa nivåer, avslutar Anna Ågerfalk (L).