Näringsministern och Regionen på Swedish Entrepreneurship Summit

damberg

Entreprenörskap och innovation är viktiga delar i länets utveckling, och på morgondagens Swedish Entrepreneurship Summit är Region Örebro län en självklar aktör.

– Det är en spännande samlingsplats för oss som organisation eftersom vi är intresserade av frågor som rör den regionala utvecklingen, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt.

Swedish Entrepreneurship Summit i Örebro är en årligt återkommande konferens som i år äger rum för 21 gången. Den räknas som en av de viktigaste mötesplatserna för de beslutsfattare och forskare som intresserar sig för entreprenörskap och innovation.

Vid årets konferens ligger fokus på det regionala perspektivet, och för Region Örebro län som har det regionala utvecklingsansvaret är det en självklar arena. Förutom att Region Örebro län står som medarrangör till konferensen deltar också politiker och tjänstemän vid flera av programpunkterna.

Iréne Lejegren (S) medverkar i ett panelsamtal om hur viktig en attraktiv miljö är för den regionala tillväxten och utvecklingen.

– Jag tycker att samtalet om hur en region kan arbeta med tillväxtfrågorna är särskilt viktigt och intressant. Det handlar om att stärka flöden av idéer, kapital och människor så att dessa, enskilt och samfällt, bidrar till vår regions förmåga att vara attraktiv. Det är något som står i centrum för det dagliga arbete som jag själv leder, och där har vi många exempel på hur vi utvecklar Örebroregionen, säger Irén Lejegren.

Vid konferensen den 15 februari deltar även näringsminister Mikael Damberg (S) och landshövding Maria Larsson samt svenska toppforskare och entreprenörer. Konferensen, som arrangeras av Entreprenörskapsforum, gick tidigare under namnet Småföretagsdagarna och har under åren utvecklats till en institution inom sin genre.

foto: Christian Pohl/ regeringen