Sensorer i hemmet ska öka trygghet för äldre – testar ny teknik på natten

Inom ramen för Smarta äldre, ett samarbete mellan Alfred Nobel Science Park, Örebro kommun, Region Örebro län och Örebro universitet, testar nattorganisationen i Örebro kommun just nu en tjänst för nattlig tillsyn i form av sensorer.

Sensorsystemet Safebase kan känna av och larma om personen i fråga lämnar sängen och inte återvänder inom en viss förutbestämd tid. I dagsläget erbjuds tillsyn på natten genom att vårdpersonal kommer på besök. Men att få besök i sitt hem medan man sover, upplevs ibland som otryggt med störd nattsömn, vilket i sig kan innebära en ökad fallrisk.

Vad är trygghet frågar man sig då? Upplevelsen av trygghet är mycket subjektiv samtidigt som många leverantörer av produkter, system och innovationer hävdar att det är just det som de avser att lösa. Genom att genomföra tester direkt hos användarna kan man undersöka om det faktiskt är så.

“Vi har tillsammans med ett flertal vårdgivare under snart tre år velat utveckla det sensorstöd som bäst möjliggör effektivare planering och tydliga beslutsunderlag. Samtidigt vill vi på ett tillförlitligt sätt ta hänsyn till användarens integritet och möjlighet till ett självständigt liv. De här testerna som bekräftar detta är ovärderliga för oss”, säger Stefan Andersson, Produktansvarig, Safebase.

Testet pågår i hemmet hos äldre och avsikten är att undersöka huruvida användandet av sensorn tillgodoser det informationsbehov som nattorganisationen för vård- och omsorg har och om det kan användas som alternativ till ordinära tillsynsbesök, samtidigt som man vill kunna möta användarens behov av trygghet i vardagen. Testet bidrar även till utveckling av Safebase utifrån den feedback och synpunkter som inkommer.

Smarta äldre arbetar för att möjliggöra test och utveckling av produkter, system och innovationer som avser att underlätta för äldre och funktionsnedsatta i deras vardag. Att involvera slutanvändarna och genomföra ett test i verklig miljö i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen innebär en vinst för företagen när det gäller såväl tid som pengar.

”Den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre i vårt samhälle, ställer stora krav på att finna nya arbetssätt med bibehållen kvalité. För att ny teknik ska kunna tjäna de äldre och bidra till en bättre och tryggare äldreomsorg behöver utvecklingen ske tillsammans med dem som i slutändan ska använda lösningarna. Test som detta ligger helt linje med kommunens ambition att utveckla verksamheter och tjänster i nära dialog med dem vi är till för”, berättar Daniel Jansson-Hammargren, förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen och programdirektör för Social välfärd.