Kallar Telia och minister till möte om försämringar i telenätet

När det trådburna telefon- och datanätet avvecklas för att ersättas av ny teknik upplever en del av länets invånare en försämrad möjlighet att såväl surfa på nätet som att prata i telefon.

Det är olyckligt, tycker ledamöterna i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad och kallar därför till sig Telia för att diskutera frågan.

– Vi har bjudit in Telia för att det är det bolag som rent konkret släcker ned kopparnätet, och i samband med det erbjuder nya lösningar för de drabbade, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Mats Gunnarsson och nämnden för samhällsbyggnad har agerat efter signaler från invånare som upplevt negativa konsekvenser av teknikskiftet. En del av de berörda tycker inte att det nya radioburna systemet klarar av både telefoni och datakommunikation på ett tillfredställande sätt.

– När många människor på en liten ort går ut på nätet samtidigt så försämras funktionaliteten. Och när de drabbade personerna har kontaktat Telia säger företaget att det inte finns några planer på att bygga ut den trådlösa delen i deras område under den närmaste tiden. Nu vill vi ha en redogörelse för hur det förhåller sig, och vad som kan göras för att hjälpa de drabbade, säger Mats Gunnarsson.

För Region Örebro län är detta en viktig fråga sedan organisationen tagit över rollen som samordningsansvarig för utbyggnad av bredband i länet från länsstyrelsen.

– Vid dragning av nya fibernät på landsbygden måste de som hamnar utanför aktuell dragning, men som ändå bor nära, ges möjlighet att ansluta sig i samband med nyetablering. Det är mycket svårt att komma in i efterhand, säger Anders Ceder (S), vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

– För småföretagare på landsbygden kan det vara helt avgörande att ha tillgång till bredband för att stanna kvar, säger Katarina Raneborn (V), ledamot i nämnden för samhällsbyggnad.

Nämnden för samhällsbyggnad har också begärt att få prata med den ansvarige ministern Peter Eriksson som har lovat att komma till Örebro län i mars.

,