Regionen är Fairtrade-märkt – “startskottet för vår ökade satsning på rättvis handel”

fairtrade

”En mycket god kartläggning har genomförts och det finns en formulerad målsättning i regionen att ta vidare steg för rättvis handel och etisk konsumtion.” Det skriver Fairtrade Sverige i sitt beslut om att diplomera Region Örebro län.

– Diplomeringen blir startskottet för vår ökade satsning på rättvis handel och etisk konsumtion, säger Catrin Steen (MP), regionråd.

Region Örebro läns ansökan om att bli diplomerad Fairtrade region är godkänd. Nu vidtar en fortsättning på det redan påbörjade samarbetet mellan de inblandade aktörerna i länet. Bland annat har en referensgrupp som består av representanter från Region Örebro län och de diplomerade Fairtrade City-kommunerna Askersund, Kumla och Örebro bildats. Fortsatt dialog och samverkan väntar.

Ett internt mål framöver inom Region Örebro län är att andelen inköpta etiskt märkta varor ska öka. I dag utgör de Fairtrade-märkta 2,7 procent. Ett annat mål är att andelen hållbara textilier ska utgöra minst 25 procent av de inköpta textilierna.

– Arbetet ligger helt i linje med visionen för FN:s globala mål för hållbar utveckling, och vårt regionala hållbarhetsprogram. Skattepengarna ska användas effektivt och ansvarsfullt och genom att vi ökar upp andelen inköpta etiskt märkta varor så är vi i regionen med och bidrar till att förverkliga agendans 2030-mål i Sverige, säger Catrin Steen.

Region Örebro län ansökte om att bli Fairtrade region i december 2016, efter beslut i regionstyrelsen, och nu är ansökan godkänd. Diplomeringsceremonin äger rum i samband med Miljödagen den 26 april.Diplomeringen innebär att organisationen lever upp till kriterier som rör rättvis handel i offentlig upphandling, bedriver ett aktivt informationsarbete och tillhandahåller ett utbud av etiskt märkta produkter för de anställda. Syftet är att motivera till ständig vidareutveckling för mer rättvis handel och etisk konsumtion.

foto: fairtrade.se

,