Det råder “projekteringsfeber” – brist på arkitekter

Det råder inte bara en byggboom i Sverige, utan det är samtidigt ”projekteringsfeber”. Det visar enkätsvar från arkitekter, konstruktörer, byggkonsulter, installationskonsulter. Enkäten är genomförd av organisationen Sverige Bygger.

“Det nämnda segmentet ser mycket positivt på 2017. Nästan 52 procent svarar att man tror att det blir bättre än någonsin eller ett mycket bra år”, skriver de i ett pressmeddelande.

“Projekteringsfebern bekräftas även av Sveriges Arkitekters halvårsrapport som visade att arkitekternas omsättning ökad med nästan en miljard på ett år och arbetslösheten ligger på 0,6 procent. Både antal anställda och omsättningarna bland arkitekterna ökade kraftigt under 2016 och ökningen väntas fortsätta även 2017. Arkitekterna har alltså ett överhettat läge och det råder akut brist på arbetskraft bland arkitekterna. En intressant detalj är att det är de större arkitektföretagen med fler än 50 anställda som haft störst tillväxt”, enligt Sverige Bygger.