Googles kartfunktion på konsthallens nya utställning

konsthallen-google

Lördagen den 25 februari öppnar Örebro konsthall utställningen: Counter-intelligence. En utställning av konstnären Mishka Henner. Utställningen pågår till och med söndagen den 2 april.

Mishka Henner, utforskar, blottlägger och avslöjar människans förhållande till jorden och till varandra med internet, google streeet view och googles kartfunktion som sina verktyg. Hans fotografier bär spår av övervakning som utförs av stater runtom i världen.

Mishka Henner, som nu för första gången ställer ut i Sverige, är född 1976 i Belgien men numera bosatt i Manchester, England. Han har tidigare ställt ut separat och i grupputställningar i både Europa, Australien och USA Han är bland annat representerad i Museum of Modern Art i USA, hos Centre Pompidou i Frankrike och på Viktoria and Albert Museum, England. Han ger ut böcker på eget förlag, företrädesvis som print on demand. Hans verk No Man´s Land var 2013 nominerat till Deutsche Börse Photography Prize

Henners utställning Counter-intelligence på Örebro Konsthall fokuserar på verk där han med hjälp av den moderna tidens kommunikationsverktyg blottlägger skeenden. Henner är ingen aktivist utan låter det avslöjande i verken tala för sig själv. Till exempel, i serien 51 US Millitary Outposts hittar han koordinatinformation i bilder som amerikanska soldater lagt upp som blottar den geografiska placeringen av hemliga baser, i Feedlots ser vi från satellitbilder påverkan av nötkreatursfabriker på landskapet och i videoverket I´m not the only one fokuserar han på människans ensamhet genom att ställa videosekvenser från Youtube bredvid varandra, sekvenser där användare har lagt upp sin egen inspelning av sången med samma namn mot internets miljardpublik men där ofta Henner är den enda som besökt deras sida.

Utställningen är ett samarrangemang med Black Door Gallery.

källa: Örebro konsthall