Robotforskning på universitetet får EU-miljoner

robotforskare

Robotikforskningen vid Örebro universitet har fått ett strategiskt viktigt forskningsanslag av EU-kommissionen. Det handlar om cirka 65 miljoner kronor för att utveckla teknik för självgående robotar på lager. Projektet innefattar flera europeiska universitet och företag, med Örebro universitet som koordinator.

– Projektet bygger på den forskning som vi har bedrivit under lång tid här i Örebro, säger Achim Lilienthal, professor i datavetenskap och knuten till Centrum för tillämpade autonoma sensorsysten, AASS, vid Örebro universitet.

I projektet, som fått namnet Iliad, ska forskare från fyra universitet i samarbete med företag utveckla teknik och säkerhet på lager.

– Det finns, och byggs idag till exempel i Örebro, helt automatiserade lager. Men alla företag vill inte göra så. Vårt mål är att utveckla en teknik som kan integreras i redan existerande lager på ett enkelt sätt, säger Martin Magnusson.

Syftet med forskningsprojektet är dessutom att tekniken ska uppgradera sig självt genom att lära av det som sker.

– Den tekniken finns inte idag och skulle spara tid och pengar för företagen, konstaterar Martin Magnusson.

,