Andreas Svahn (S) svarar på Moderaternas vårdkritik

“Det gjordes 28 000 fler läkarbesök i Region Örebro län under 2016 än förra året, och antalet operationer ökade med tio procent. En större andel av patienterna fick också ett nybesök på sjukhus, eller en operation inom 60 dagar, än året innan, enligt preliminära produktionssiffror från Region Örebro län.

Inom den specialiserade vården på sjukhus är det inom länsortopedin som produktionen ökat mest. 85 procent av patienterna som väntar på en operation får den nu utförd inom 60 dagar. 97 procent som väntar på ett nybesök får det inom 60 dagar.

Även inom primärvården ökade tillgängligheten och produktionen något 2016. 88 procent av patienterna som sökte en läkare på vårdcentralen fick träffa en läkare inom sju dagar. Det betyder att tillgängligheten på vårdcentralerna under hela året har varit något högre än året innan.

Tillgängligheten förbättrades trots att det gjordes fler läkarbesök och fler operationer. Det är bland annat en följd av en samlad hälso- och sjukvårdsorganisation med ökad samverkan mellan sjukhusen.

Vi är inte nöjda med vårdköerna, men konstaterar samtidigt att Region Örebro län i Hälso- och sjukvårdsbarometern får ett mycket högt förtroende hos länsborna, särskilt vad gäller vården på sjukhusen. Förtroendet för länets tre sjukhus ligger i absolut topplacering nationellt, och förtroendet för vårdcentralerna har gått från en bottenplacering till riksgenomsnitt. Vi är inte nöjda, men ser ändå länsbornas höga förtroende som en eloge till alla som arbetar inom hälso- och sjukvården och som ett tecken på att vi är på rätt väg.

86 procent av länsborna anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver, vilket är över riksgenomsnittet, även om det givetvis inte är en tillräckligt hög siffra. Med länskliniker, nya 50 nya vårdplatser som snart kommer att starta, satsningar på bemanning och 85 miljoner i tillskott från regeringens välfärdsmiljarder kommer vi att kunna bedriva ett ännu tydligare arbete under 2017”.

Andreas Svahn (S) ordf styrelsen Region Örebro län

Läs Moderaternas kritik mot långa vårdköer:

Oskar Svärd (M) kritiserar långa vårdköer – ”vårdgarantin hålls inte”