Oskar Svärd (M) kritiserar långa vårdköer – “vårdgarantin hålls inte”

uso

“Vårdgarantin hålls inte och köerna till vården är fortfarande alldeles för långa”, det anser Oskar Svärd (M) och ställer därför en fråga till regionstyrelsens nytillträdda ordförande Andreas Svahn om hur han ska lösa vårdkösituationen. Frågan ställs vid regionfullmäktiges sammanträde i nästa vecka.

“Region Örebro Län har under lång tid haft långa köer i vården. Varken inom primärvården eller specialistvården har vårdköerna minskat eller den nationella vårdgarantin klarats. Detta drabbar både de som besöker vården första gången och de som ska på ett återbesök. De riktigt långa köerna drabbar främst de som behöver operation eller behandling inom specialistvården. Effekterna av långa vårdköer är skenande kostnader för verksamheten och mer lidande för den enskilde patienten samtidigt som patientsäkerheten hotas. Långa köer ger ökade kostnader, det är inte acceptabelt. Socialdemokraterna har under lång tid misslyckats med att ge sjuka vård i tid i Örebro Län, det är alltså inget nytt. Utvecklingen i framtiden kommer med all säkerhet att uppvisa nya områden med köer i takt med att sjukvården kan erbjuda allt fler hjälp och behandling, då gäller det att från början ha en tydlig strategi hur man ska gå tillväga så risken minskar att hamna i gamla hjulspår”, avslutar Oskar Svärd.

Läs svaret från Andreas Svahn (S) ordf Region Örebro län:

Andreas Svahn (S) svarar på Moderaternas vårdkritik