Örebroarna har slutat snåla på vattnet – “fortsatt ansträngt läge”

Sedan Örebro kommun gick ut med en uppmaning om att spara vatten i december 2016 har örebroarna visat ett fantastiskt engagemang och en vilja att hjälpa till att lösa situationen. Tyvärr visar statistiken för de senaste två veckorna att förbrukningen nu ökar igen.

På Örebro kommuns webbplats går det att följa vattenförbrukningen vecka för vecka. I början av februari såg det väldigt bra ut, med en förbrukning som låg cirka 14 procent lägre än motsvarande period förra året. Tyvärr visar statistiken för vecka 6 och 7 att trenden nu har vänt. Just nu ligger vi bara cirka 6 procent lägre än motsvarande period förra året.

– Vi har full förståelse för att det är svårt att hålla i ett förändrat beteende över tid. Vi vill därför påminna om att vi fortfarande har ett allvarligt läge och uppmanar örebroarna att åter igen kraftsamla och spara vatten, säger Leif Rehnberg, verksamhetschef på Vatten och avlopp.
I de tre aktuella sjöarna Ölen, Toften och Storbjörken stiger vattennivåerna nu långsamt och ligger för närvarande över de gällande vattendomarna. Vi reglerar vattnet mellan sjöarna för att hålla en så hög nivå som möjligt i dem och har även minskat utflödet till Svartån med en tredjedel.

– Det är positivt att nivåerna i sjöarna stiger men eftersom det inte verkar bli någon vårflod att tala om, är läget tyvärr fortfarande ansträngt, säger Leif Rehnberg.