Flest nya företag startar i Örebro

nyforetagarbarometer

Här startas det flest nya företag per invånare i Örebro. Nyföretagarbarometern har rankat länets kommuner efter antal nyregistrerade företag per 1 000 invånare under 2016 jämfört med placeringen året tidigare. Toppar gör Örebros kommun med 7,1 nya företag, följt av tvåan Askersunds kommun med 5,2 företag per 1 000 invånare.

Under 2016 ökade länet med 9,2 procent och nyföretagandet i landet med 6,4 procent. Totalt för hela landet registrerades 68 793 nya företag på Bolagsverket under året, vilket är 4 168 fler i jämförelse med 2015. Aktiebolag är fortsatt den mest populära företagsformen och antalet ökade med 9,2 procent under 2016, även enskilda näringsidkare ökade med 1,0 procent.