Björn Sundin med i nationell (s)amtalsgrupp

Socialdemokraterna utvecklar sina samtalskampanjer som ett led i arbetet att ytterligare öka närvaron i hela landet. Partisekreterare Lena Rådström Baastad har sammankallat en utvecklingsgrupp med lokala S-företrädare som på olika sätt drivit moderna samtalskampanjer. I gruppen ingår bland andra Örebros kommunalråd Björn Sundin.

Gruppens uppgift är att höja och förbättra Socialdemokraternas kampanjer såväl mellan valen som i valrörelsen. Kampanjutvecklingsgruppen kommer att samla in och utveckla de bästa metoderna för möten och samtal med människor.

– Vi ska ligga i framkant i vårt utåtriktade arbete och för att göra det behöver vi ta nästa steg i att utveckla våra metoder. Mitt mål är att vi ska ha ett kampanjtänk med oss i allt vi gör och att vi ständigt är i dialog med människor, säger Lena Rådström Baastad.

– Ett av få sätt att vända en obehaglig utveckling med fake-nyheter, filterbubblor och ett hårdare samhällsklimat är att lägga ännu mer kraft på samtal mellan människor, och vi socialdemokrater i Örebro har under senare år visat att vi är väldigt duktiga på den typen av dialogarbete och runtom i landet har mycket annat gjorts som vi nu ska ta del av och utveckla, säger Björn Sundin, kommunalråd (s) och valledare för socialdemokraterna i Örebro 2006, 2010 och 2011.

För att möjliggöra att samtalskampanjerna utvecklas är det bra med en stor bredd i gruppen eftersom samtalen måste ske på bred front. De andra som ingår i gruppen är aktiva i Socialdemokraterna och S-studenter och hör hemma i Göteborg, Stockholm, Kalmar och Luleå med Örebros Björn Sundin som sammankallande.

– En förutsättning för oss att vinna val som folkrörelseparti är att vi använder oss av våra egna experter i utvecklingsarbetet. Det är i mötet med människor hemma i våra lokalsamhällen som vi utvecklar våra metoder och det vill jag ta vara på, säger Lena Rådström Baastad.