Chans ta ut svängarna i nya Aspholmen – området snart ut på samråd

Karta över Örebro orientering  byggnader

Aspholmen/Nasta är idag en centralt belägen stadsdel bättre kopplad till andra delar av Örebro med en allt större andel handel, främst ”business to business”, kontor och verksamheter. Inom kort kommer planprogrammet för Aspholmen och Nasta ute på samråd, vilket innebär att alla har möjlighet att lämna synpunkter.

– Vi vill att området utvecklas så att det blir en ännu tydligare en del av det centrala Örebro. Det innebär bland annat att komplettera stadsdelen med ytterligare kontor och arbetsplatser, skapa grönytor och torg, se över trafikkopplingarna inom stadsdelen och mot bl.a. södra infarten, samt möjliggöra för bostäder – göra Aspholmen/Nasta mer stadsmässigt helt enkelt. Området har en stor potential att utvecklas som en citynära stadsdel, säger Björn Sundin (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Planprogrammet ska utreda förutsättningar för utveckling av stadsdelen på 10, 20 och 30 års sikt. Planprogrammet utgör en grund för det fortsatta arbetet som sker genom detaljplanearbete.

Kommunens äger en begränsad del av marken, därför kommer utvecklingen ske i nära samarbete med fastighetsägare i stadsdelen. Samarbetet har redan börjat i och med den workshopserie som genomfördes under hösten 2016.

– Tanken är att skapa en levande stadsmiljö, idag är det mest aktivitet dagtid. Områdets karaktär och befintliga byggnader ger potential att lyfta fram särdrag och ta ut svängarna på ett annat sätt än i stadskärnan, vilket känns spännande, säger Hanna Bäckgren, planarkitekt på Stadsbyggnad i Örebro kommun.

,