Örebro tvåa i “logistiktoppen” – en av regionens viktigaste branscher

Varje år utvärderar och rankar tidskriften ”Intelligent Logistik” Sveriges bästa logistiklägen. I år befäster Örebroregionen andraplatsen och tar på allvar upp kampen med Göteborgsregionen om förstaplatsen.

Örebroregionen har de senaste åren etablerat sig stadigt på andra plats på listan, med en stark tillväxt i logistikytor under flera år. Bara under 2016 och 2017 tillkommer det upp emot 200 000 kvm logistikytor i regionen.

Ytterligare händelser påverkar topplaceringen på rankingen:

• En ny terminal för godstrafik planeras i Törsjöområdet i Örebro, ett område som skapar 750 000 kvm etableringsbar mark för logistikverksamheter.
• Green Cargo flyttar sitt huvudkontor från Stockholmsområdet till Hallsberg.
• Train Alliance planerar ett nationellt järnvägscentrum i Hallsberg.
• Lindesberg detaljplanerar drygt 2 miljoner kvm mark för bl.a. logistikverksamheter.

Regionens främsta styrka är läget mitt i landet. Sveriges befolkningscentrum ligger i södra delen av Hallsbergs kommun.

– Att vi ligger kvar på andra plats på rankingen är förstås väldigt positivt, säger Mats Helgesson, ansvarig för investering och etablering inom Business Region Örebro.

– Rankingen har stor betydelse i vår marknadskommunikation men är framförallt ett kvitto på att regionens arbete med att locka investeringar till regionen ger resultat, och att vårt läge i Norden är attraktivt för näringslivet, fortsätter Mats.

– Vi fortsätter nu vårt pågående arbete med att utveckla regionens erbjudande till marknaden där satsningar på utbyggd infrastruktur, hållbar logistik, attraktiva etableringslägen och effektiva etableringsprocesser ytterligare ska bidra till att skapa bra förutsättningar för både befintliga och nya företag, säger Mats.

– På både kort och lång sikt kommer också Örebro Universitets civilingenjörsutbildning, Handelshögskolans logistikråd och universitetets samarbete med Alfred Nobel Science Park när det gäller forskning och utveckling att ha betydelse för en av regionens viktigaste branscher, avslutar Mats.

källa: Business Region Örebro