Så mycket har tågresandet ökat i landet – 25 miljoner resor totalt

De senaste årens trend att allt fler väljer att ta tåget när de ska resa fortsatte under 2016 då totalt 25 miljoner resor gjordes med SJ. Enbart under fjärde kvartalet gjorde resenärerna drygt 6,8 miljoner resor. Det är en ökning med 200 000 resor jämfört med samma period föregående år. Den största ökningen var inom den regionala trafiken, men även längre resor mellan Sveriges största städer hade en positiv utveckling.

Nyligen redovisade SJ ett rekordresultat för 2016. Stor efterfrågan på resor med SJs tåg tillsammans med lägre kostnadsbas och ökade intäkter har bidragit till bolagets resultat. Nu publicerar SJ ytterligare information om resandeutvecklingen i en särskild reserapport. SJ redovisar följande geografiska områden; Norra Sverige samt Värmland och Oslo; Mälardalen; Göteborgsregionen; samt Östergötland och Skåne.

– De senaste årens trend att allt fler väljer tåget när de ska resa är mycket tydlig, säger Caroline Åstrand, direktör SJs produktdivision. Det är ett styrkebesked att både den regionala trafiken och de längre resorna mellan Sveriges tre största städer har ökat.

Norra Sverige samt Värmland och Oslo
Resor på sträckorna Stockholm–Luleå, Umeå, Östersund, Sundsvall, Gävle och Borlänge samt sträckorna Stockholm-Värmland och Oslo svarar för 12 procent av SJs resor. Även om snabbtågstrafiken från Stockholm till Oslo varit en stor succé har utvecklingen totalt varit något svagare än i övriga områden. Resandet har ändå ökat sedan 2013 med omkring 250 000 resor till omkring 3,1 miljoner resor.

Mälardalen
Mälardalen, som svarar för omkring 40 procent av SJs resor, visar också en positiv utveckling. Under perioden 2013 – 2016 ökade antalet resor från 9,7 miljoner till drygt 10 miljoner. Resandeutvecklingen för Västerås, Eskilstuna, Nyköping och Uppsala till och från Stockholm har utvecklats positivt. Även längre pendlingssträckor, med en restid på upp till två timmar, har också ökat.

Göteborgsregionen
Tågresorna till och från Göteborg svarar för drygt 12 procent av SJs totala antal resor per år. Under 2016 gjordes omkring 3,1 miljoner resor på dessa sträckor, vilket är en ökning med drygt 750 000 resor jämfört med år 2013. Sträckan från Göteborg mot Örebro och Stockholm ökade liksom sträckan från Göteborg mot Skåne och Köpenhamn. Även andra sträckor visade en positiv reseutveckling, till exempel sträckan Göteborg – Kalmar. Sträckan Göteborg–Skåne och Köpenhamn har också haft en positiv utveckling de senaste åren.

Östergötland och Skåne
Resor, på sträckorna Stockholm–Östergötland, Jönköping, Växjö samt Skåne och Köpenhamn, har haft en stadig ökning sedan 2013. Dessa sträckor svarar idag för omkring 14 procent av det totala antalet resor. Under perioden 2013 – 2016 ökade antalet resor med 560 000.

,