400 000 till matbutiker på landsbygden

20 län får del av det särskilda driftsstödet på 35 miljoner kronor till dagligvarubutiker i sårbara lägen. Pengarna ska användas till ett långsiktigt stöd i sårbara och utsatta glesbygdsområden. Region Örebro län får nära 400 000 kronor från Tillväxtverket.

Driftsstödet fördelas till de aktörer på länsnivå som ansvarar för stödet till kommersiell service (länsstyrelser, samverkansorgan, landsting).

Under 2016 beviljades driftstöd till 181 dagligvarubutiker. Det är i stor utsträckning samma företag som ses som stödmottagare för 2017. Stödet är en del av Tillväxtverkets insatser att stärka tillgängligheten till kommersiell service i serviceglesa områden. Uppdraget pågår till och med 2019.

-Tillgång till kommersiell service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att arbeta, bo och driva företag. De här pengarna har stor betydelse för möjligheten till utvecklingskraft i alla delar av landet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.