Gräver för nya rum på slottet – har hittat kanonkulor

slottet-utgravn

Nu pågår ett renoveringsarbete i källaren i den norra delen av Örebro slott. Samtidigt genomförs arkeologiska undersökningar av rummen. Bland fynden finns några kanonkulor i sten och stenar med inristade kors. Det är ännu oklart vad rummen i källaren har använts till historiskt. Det renoveringsarbete som nu genomförs är för att kunna öppna en ny del av slottet för olika former av evenemang.

Se Länsstyrelsens film om utgrävningsarbetet:

https://www.facebook.com/lansstyrelseniorebrolan/?fref=ts

,