Nu ska det bli grönare på skolgården

I morgon onsdag tar programnämnd barn och utbildning beslut att sätta igång arbetet med att förbättra förskole- och skolgårdar i Örebro.

– Det finns det många barn i dag som inte har någon annan utevistelse under veckorna än den som är på förskolan, fritids eller i skolan, därför är det här jätteviktigt, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).

Satsningen kommer sig av statliga medel som Vänsterpartiet förhandlat fram till kommunerna att söka av och ytterligare kommunala medel som Örebro kommun satsar tack vare påtryckningar från Vänsterpartiet lokalt.

– Det har varit en prioriterad fråga för mig sedan jag tillträdde som skolpolitiker och därför är det roligt att få vara med och starta igång det här. Nu ska flera förskole- och skolgårdar förbättras och en eller två ska få stora satsningar, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).

Programnämnd barn och utbildning tar beslut om uppdragsdirektiv för Gröna förskole- och skolgårdar på onsdag eftermiddag 1 mars.

– Nu hopas jag att vi ser praktisk förändring på de gårdar som har störst behov och även vid nybyggnationer av förskolor och skolor, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).

Det kan till exempel handla om att en del gårdar behöver nivåskillnader, fler träd och buskar eller till exempel stockar att klättra på.

– Det går att använda utepedagogik men också fysisk aktivitet för att öka hälsan och även inlärningen och det gynnar våra barn, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).

,