Uteblivna sjukbesök skapar längre köer – avgift om du glömmer vårdtid

Många patienter lämnar sena återbud eller uteblir från bokade besök inom hälso- och sjukvården. Det gör att besökstider står outnyttjade samtidigt som många patienter upplever att det är svårt att få tid på vårdcentraler och sjukhus.

För att öka tillgängligheten inom hälso- och sjukvården inför Region Örebro län nya regler för återbud och uteblivna besök. Från och med 1 mars 2017 tas en avgift ut för besök som inte av- eller ombokas senast 24 timmar innan besökstiden.

Patienter som uteblir från sitt bokade besök utan att av- eller omboka får betala vad besöket skulle ha kostat eller minst 200 kronor. Samma avgift gäller för patienter som av- eller ombokar för sent; det vill säga mindre än 24 timmar innan det bokade besöket.

– Vi hoppas att det här innebär att patienterna blir bättre på att avboka så att vi får mer tillgängliga tider till dem som verkligen behöver. Som det är nu har vi många återbud som är så sena att tiden inte kan användas till någon annan patient, säger Kristina Ellmén, verksamhetschef på Ängens vårdcentral i Örebro.