17 000 får säga sitt om hälsa – svaren underlag för beslut i Region Örebro län

Under våren får drygt 17 000 länsbor som är 18 år och äldre möjligheten att påverka utvecklingen i samhället genom enkäten ”Liv & hälsa”. De inkomna svaren utgör ett viktigt underlag för beslutsfattare och andra som arbetar med att främja befolkningens hälsa.

– Från Region Örebro läns håll hoppas vi att de som får enkäten vill svara på frågorna. Resultatet från undersökningar av det här slaget utgör ett viktigt komplement till de register och kunskaper vi redan har. Genom att besvara enkäten bidrar du till att vi som fattar beslut får ett bra underlag, och att vi på så sätt kan planera den framtida verksamheten på bästa sätt, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.