Bygger rutschkana ner till mikroparken vid Krämaren

rutschkana-soder

Nu har bygget av en rutschkana från Södertorget ner till mikroparken vid Krämaren påbörjats. Tanken med mikroparker är att nyttja små ytor i stadsbilden och skapa inspirerande platser för möten, lek, upplevelser eller en stunds vila.

Örebros första mikropark invigdes förra året vid S:t Nikolaikyrkan i hörnet Kyrkogatan-Nikolaigatan. Den andra parken anläggs vid Köpmangatan-Bondegatan på Söder.

Foto: Tomas Dahlberg

Se bilder från invigningen av den första mikroparken:

I dag invigdes Örebros första mikropark