Fokus på vattenfrågan under Mälarkonferensen – Örebro är värdstad

Över två miljoner människor är beroende av Mälarens vatten och tillrinnande vattensystem för vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten. Vilka utmaningar står vi inför nu och i framtiden? Hur kan vi på bästa sätt skydda vårt dricksvatten? Det och mycket annat avhandlas när drygt 100 deltagare samlas i Örebro på Mälarkonferensen den 7 mars 2017.
Vattenfrågan är en komplex fråga vilket märks i bredden på föreläsare som deltar. Bland annat kommer Björn Sundin från Örebro kommun, Peder Eriksson från Länsstyrelsen i Örebro län, Lars Farbe från vattenverket Örebro kommun och Anna Eklund från SMHI att tala om aktuell forskning och projekt som pågår i regionen. Totalt kommer elva talare delta på konferensen.

Drygt 100 personer från kommuner, regioner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter och vattenvårdsförbund, som arbetar med dricksvattenfrågor kommer att delta. Även beslutsfattare och organisationer som arbetar för en bra vattenkvalitet deltar. Konferensen äger rum tisdagen den 7 mars, klockan 09.00–16.00 på Elite Stora hotellet i Örebro.

Mälarkonferensen är ett årligt möte som arrangeras av länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Från och med 2017 deltar även Gotlands länsstyrelse som arrangör. I år är Örebro län värd.

–          En konferens om dricksvatten ligger verkligen i tiden. För att vi ska kunna säkerställa att det finns dricksvatten till våra barn och barnbarn i framtiden måste nu alla goda krafter samarbeta. Därför är den här konferensen extra viktigt, säger landshövdingen Maria Larsson.

,