Färre nyanlända till länets kommuner

Landshövding Maria Larsson har fattat beslut om en ny fördelning av mottagande av nyanlända till länets kommuner. Under 2017 ska 620 nyanlända anvisas till kommunerna i Örebro län. Det tidigare beslutet var 763 nyanlända.
Kommunerna är sedan 1 mars förra året skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. I höstas tog Länsstyrelsen beslut om kommuntal för Örebro län under 2017. Utgångspunkten var då att 763 nyanlända skulle bosättas i länets kommuner.

Men nu har regeringen ändrat sin bedömning. Mottagningsbehovet har minskat. Inför beslutet har länets kommuner givits möjlighet att inkomma med svar på frågan om de önskar behålla eller ändra beslutade kommuntal för 2017. Fem kommuner; Örebro, Nora, Hallsberg, Kumla och Karlskoga kommun har inkommit med önskemål om en sänkning. Övriga kommuner står kvar vid tidigare beslut. Mot bakgrund av detta har landshövding Maria Larsson fattat beslut om en ny fördelning av antalet nyanlända som ska anvisas till länets kommuner. Det nya länstalet för Örebro län är 620.

Länsstyrelsen i Örebro län har utgått från Migrationsverkets beräkningsmodell vid ny fördelning av kommuntalen för år 2017.