Centerpartiet: “Regeringens politik drar undan mattan för kvinnors företagande”

“Idag är utbildningssektorn tillsammans med vård- och omsorgssektorn den arbetsmarknad där det finns flest kvinnor. Detta gäller inte bara arbetstagare utan även representation i styrelser och ledningsgrupper. Runt 54 procent av företagsledarna inom vård och omsorg är kvinnor, vilket kan jämföras med näringslivet där motsvarande siffra är 29 procent.

Det är skrämmande att följa den utveckling som Sveriges självutnämnda ”feministiska regering” stakat ut för de kvinnodominerade sektorerna. Varför ska just de kvinnodominerade företagen tvingas begränsa sin vinst? Det innebär inte bara en osäkerhet för de företagare som redan idag bedriver verksamhet, utan riskerar också leda till att vi kommer se färre kvinnor som väljer att starta företag inom dessa sektorer.

I stället för förbud mot vinster anser vi att fokus bör ligga på kundnöjdhet, kvalitetskrav och skarpare tillsyn. Vi vill utöver att motverka förslaget om förbud för vinster i välfärden verka för att LOV, Lagen om Valfrihet, skall finnas i alla kommuner. Detta för att kvinnor skall ha möjlighet att driva lönsamma och växande företag i hela landet.

Centerkvinnorna vill fortsätta driva på för fler kvinnor som företagare i Sverige, men med den politik som Sveriges regering nu förespråkar ser vi oroande på utvecklingen. Att införa en vinstbegränsning i sektorer där majoriteten som jobbar och driver företag är kvinnor är varken feministiskt eller företagarvänligt.

Sverige behöver fler företag som drivs av kvinnor. Varje nytt visitkort som trycks upp där en kvinna står som VD, är ett steg framåt för jämställdhet o kvinnors ekonomi. En vinstbegränsning är ett steg i rakt motsatt riktning.”
Helena Vilhelmsson, vice förbundsordförande Centerkvinnorna

Wendla Thorstensson (c), kommunstyrelsens ordförande Lekeberg