Vänsterpartiets Murad Artin: “Höj kvinnors löner”

Att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män är en knäckfråga för att nå jämställdhet, säger Murad Artin (V), oppositionsråd i Örebro och ordförande i jämställdhetsdelegationen i kommunen.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att minska lönegapet mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst. Det är i kvinnodominerade yrken där lönerna är som lägst och de behöver höjas om vi ska få ett jämställt samhälle, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiets förslag går ut på att den som tjänar mest i kommunen inte får tjäna mer än tre gånger så mycket som den med lägst lön. I dag tjänar kommundirektören, som har högst lön, nästan sex gånger mer än ett vårdbiträde eller en elevassistent.

–  En sådan regel tror jag skulle kunna hålla nere chefslönerna och samtidigt höja lägstalönerna. Men vi har också en extra pott för att höja de lägsta lönerna, säger Murad Artin (V).

De 14 lägst betalda yrkesgrupperna i Örebro kommun är alla kvinnodominerade. Det är också inom de stora kvinnodominerade sektorerna som timvikariaten är flest.

– Vi vill halvera timanställningarna och skapa fler trygga anställningar med de pengarna istället. Det ger fast kompetens i arbetsgrupperna och tryggare arbetsliv och inkomst för framförallt många kvinnor.

– En annan aspekt är att när kvinnodominerade yrken blir tryggare, får högre lön och bättre arbetsvillkor så ökar andelen män i gruppen. Det i sin tur är också ett steg emot en mer jämställd arbetsmarknad och mer jämställda inkomster, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet vill tydliggöra det politiska ansvaret hos kommunstyrelsens ordförande som i dag har en lön runt 60 000 kronor medan kommundirektören har det dubbla.

–  60 000 är mycket. Vi vill inte att någon chef eller vd i kommunen ska ha högre lön än det. Fokus ska ligga på att höja de lägsta lönerna samt i bristyrken som socionomer, sjuksköterskor, lärare och förskollärare istället, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiets förslag gäller kommande lönesättningar, inte retroaktiva förändringar.