Här är arkitekterna som “får makten” i Örebro – ska forma tomt vid Resecentrum

arkitekter-utopia

Örebro kommun vill rucka på relationen mellan arkitekter och byggherrar och initierade projektet ”Vi ger arkitekten makten”. Kommunen har under vintern träffat alla de 13 arkitektkontor som anmält intresse och valt Utopia Arkitekter i samarbete med Göran Cars för det fortsatta samarbetet.

I projektet används Örebromodellen, men i pilotprojektet anvisas marken till en arkitekt i stället för en byggherre. Projektet kretsar kring den mest centrala kommunägda tomten som medger kontor och hotell. Sveriges arkitekter gav Örebro kommun utmärkelsen Årets möjliggörare 2016 för initiativet.

Örebro kommun bjöd hösten 2016 in arkitektkontor till att anmäla intresse för pilotprojektet ”Vi ger arkitekten makten”. Tomten som är utgångspunkt i projektet ägs av kommunen och är belägen i ett attraktivt läge i närheten av Resecentrum i centrala Örebro. Detaljplanen är klar och medger möjligheten att bygga kontor och hotell. Kommunen har i intervjuer med de 13 arkitektkontor som anmälde intresse diskuterat arkitektens roll i byggprocessen och hur de skulle ta sig an projektet i Örebro. Utopia Arkitekter har valts för det fortsatta samarbetet och får nu en option på marken.

Bakgrunden tillprojektet är att Stadsbyggnadskontoret ofta upplever att bristen på förståelse mellan byggherren och arkitekten begränsar möjligheten att utveckla arkitekturen och stadsbyggandet. Arkitekter menar att de inte får medverka i beslut som påverkar just arkitektur och användande. Samtidigt hävdar byggaktörer att arkitekterna inte visar tillräckligt intresse för projektets ekonomi och genomförbarhet.

– Samtalen med de 13 arkitektkontoren har varit väldigt spännande och gett många olika perspektiv på arkitektens roll i byggprocessen. Vi vill utveckla samarbetet mellan arkitekt och byggaktör genom att ge arkitekten större inflytande, men också mer ansvar. Jag ser väldigt mycket fram emot den fortsatta processen tillsammans med Utopia Arkitekter, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt.

I projektet används Örebromodellen som innebär att kommunägd mark säljs först när det finns en antagen detaljplan, ett beviljat bygglov och bygget är påbörjat. Optionen på marken ger arkitekten ensamrätt att utveckla fastigheten i linje med detaljplanen och kommunens ambitioner för projektet. Utifrån dessa villkor kan arkitektkontoret styra processen och välja formerna för ett samarbete med en finansiär och andra byggaktörer.

Utopia Arkitekter valdes för deras personliga och lekfulla arkitektur och deras stora intresse för genomförandefrågor och stadsbyggande som sätter byggnaderna i ett större sammanhang. De valdes i hård konkurrens med flera andra kontor. Utopia Arkitekter kommer att driva projektet i samarbete med Göran Cars.

– Utopia har sedan starten jobbat med en stenhård övertygelse om att hög arkitektonisk kvalitet skapar stora värden som går långt bortom den enskilda byggnaden och kortsiktig ekonomisk avkastning för en byggherre. Ett enskilt hus kan skapa positiva effekter för ett helt område och emellanåt en hel stad. Det är den övertygelsen som driver oss. Det här projektet ger oss en unik möjlighet att testa idéer som vi gått och burit på genom åren, men också att söka helt nya vägar, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.

Projektet har fått stor uppmärksamhet i arkitektbranschen. Örebro kommun funderar därför redan nu på nya projekt med liknande upplägg.

,
One comment on “Här är arkitekterna som “får makten” i Örebro – ska forma tomt vid Resecentrum
  1. Äntligen en kommun som förstått hur en organisation och hierarki ska se ut i projekt för stadsutveckling.

Comments are closed.