De marknadsför Örebro på fastighetsmässan i Cannes

cannes-massa

Den årliga fastighets- och investeringsmässan MIPIM, en av världens största mötesplatser för bygg- och fastighetsbranschen, hålls i Cannes 14-17 mars. Deltagandet ger Örebro kommun stärkta kontakter med bygg- och bostadsaktörer, och positionerar därmed Örebro i konkurrensen som intressant investeringsort.

Åtta personer kommer att representera Örebro kommun i år: kommunalråden Björn Sundin (S), Lennart Bondeson (KD) och Anders Åhrlin (M), tillträdande tf programdirektör för Samhällsbyggnad och stadsbyggnadschef Ulrika K Jansson, näringslivsdirektör Fredrik Forsberg, etableringsansvarig Pernilla Seger, exploateringschef Erik Blohm och stadsarkitekt Peder Hallkvist.

Örebro kommun har tidigare år deltagit på den internationella mässan och marknadsfört Örebro som en attraktiv plats för byggande och investeringar. För den fortsatta utvecklingen av Örebro är det viktigt att bibehålla kontakt med företag och investerare, men även att hitta nya aktörer som vill vara delaktiga i att skapa bostäder och bra livsmiljöer i Örebro.

 Örebromodellen, som innebär att vi har en av Sveriges effektivaste planprocesser, attraherar företag att investera i Örebro. Det är tydligt att vårt sätt att planera utbyggandet av kommunen drar till sig stort intresse. Därtill har okonventionella projekt som till exempel ”Vi ger arkitekten makten” gjort att intresset för Örebro växt markant de senaste åren, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

 MIPIM är ett bra tillfälle att knyta kontakter och locka fler investerare. Det är viktigt för att hålla en fortsatt hög takt på investeringar och byggande, syftet med resan är att stödja och främja den tillväxt vi har i Örebro kommun, säger Björn Sundin (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Ett bra tillfälle att marknadsföra Örebro
Sedan 1990 har MIPIM skapat en mötesplats för aktörer inom allt från kontor, bostäder och sjukvård till logistik- och industrisektorer. Mässan har cirka 23 000 deltagare från 90 länder och det finns möjlighet att gå på över 100 olika konferenser, besöka montrar med över 2 600 företag som ställer ut och tala med tusentals investerare, vd:ar och utvecklare.

Örebro är en av 18 kommuner inom Stockholm Business Alliance som deltar på mässan med en gemensam monter. Därutöver deltar näringslivet med 29 sponsrande partnerföretag från bygg- och fastighetsbranschen.

– Under MIPIM 2017 kommer vi bland annat att presentera hur vi anpassar arbetssätten i markanvisningen efter omvärldens förändrade krav. Detta gör vi i ett eget seminarium, där vi berättar om kommande markanvisningar och hur vi utvecklat planerings- och markanvisningsprocessen i specifika projekt. Vi har också ett tight mötesschema med byggaktörer som vill vara med och utveckla staden ihop med oss, säger Ulrika K Jansson, tillträdande tf programdirektör för Samhällsbyggnad och stadsbyggnadschef.

 Det finns ett stort intresse för att bygga i Örebro, och jag hoppas att deltagandet på MIPIM-mässan ska kunna bidra till att främja Örebros fortsatta attraktivitet som investeringsort, säger Anders Åhrlin (M), oppositionsråd.