Fler driver företag – men ökningen sker från låga nivåer

Andelen personer som driver eget företag ökar och uppgår nu till 9,9 procent i Örebro län, enligt Svenskt Näringslivs rapport Företagsamheten 2017.

Företagsamheten har vuxit två år i rad, men länet har fortfarande näst lägst företagsamhet av landets regioner. Företagsamheten bland länets kvinnor ökar något, för att nu uppgå till 5,8 procent, men länet ligger trots det bland de län med lägst nivå. Bland länets ungdomar är företagsamheten oförändrad jämfört med fjolårets mätning och länet ligger långt under rikssnittet.

Det finns emellertid stora skillnader då vi jämför kommunerna i Örebro län. Liksom ifjol är företagsamheten högst i Lekeberg, 15,6 procent, och lägst i Karlskoga, 7,3 procent.

-Det är tydliga skillnader mellan kommunerna. Säkerligen spelar traditioner stor roll där kommuner med en historik av jordbruks- och småföretagande ställs mot traditionella bruksorter. Oavsett kommun är det dock viktigt att vi pratar mer om betydelsen av företagsamhet och samtidigt uppmuntrar fler att våga testa sina idéer. Förebilder, mentorskap, Ung Företagsamhet och Drivhuset är några ingredienser som kan skynda på en positiv utveckling, säger Karl Hulterström, Svenskt Näringsliv Örebro.