Hur ska Örebro se ut 2040? – chans att diskutera stadens framtid

Den 15 mars klockan 18.00 är alla örebroare välkomna till ett öppet möte på City konferenscenter om översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro”. På mötet berättar projektledaren Anita Iversen om översiktsplanen, och det finns möjlighet att fördjupa sig i olika frågor och diskutera med tjänstemän och politiker; Hur ska Örebro se ut år 2040?