Kenneth Nilsson föreslås till socialdemokraternas partistyrelse

Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Örebro, föreslås av Socialdemokraternas valberedning väljas till ny suppleant i partistyrelsen.

– Det är självklart ett hedersamt uppdrag som jag går in i med ödmjukhet om partikongressen väljer att följa valberedningens förslag. Framför allt är det en viktig signal att Örebro har en stark roll i den nationella politiken. Vi i Örebro ska vara med och påverka hur Sverige drivs framåt, säger Kenneth Nilsson.

Tidigare har örebroaren Jonas Karlsson suttit i partistyrelsen, men han har nu lämnat politiken och det uppdraget. Riksdagsledamoten Matilda Ernkrans från Hallsberg har varit suppleant i partistyrelsen men föreslås nu bli ordinarie ledamot. Kenneth Nilsson föreslås i samma veva komma in som ny suppleant. Valet sker på partikongressen i april.

– Jag har fått uppdrag både inom SKL och av partiet på den nationella arenan, ganska snart efter att jag tillträtt som kommunstyrelsens ordförande för ett drygt år sedan. Jag skulle inte acceptera det om jag inte trodde det gynnade Örebro och vårt arbete för fler jobb och minskade klyftor lokalt, säger Nilsson.

– Det tar mycket tid att vara heltidspolitiker. Därför är det väldigt angeläget att man hela tiden ser resultat av arbetet. Jag tror att Örebro med sina erfarenheter av att vara en växande kommun med en stark arbetsmarknad och höga ambitioner för välfärdens utveckling har mycket att ge rikspolitiken. Om jag då får frågan vill jag svara upp på ett positivt sätt, för att dela med mig av våra erfarenheter och även ställa krav för att våra utmaningar ska uppmärksammas och hanteras nationellt.

Socialdemokraternas partikongress äger rum i Göteborg den 8-12 april.