Ska besluta om att bygga Naturum i Oset-Rynningeviken

naturum1

Kommunstyrelsen tar imorgon, tisdag, beslut om att gå vidare med planerna för Naturum Oset-Rynningeviken och vill avsätta pengar till projektet i budgeten för 2018. Förslaget har en bred majoritet i kommunstyrelsen och utöver S, KD och C har också MP och V valt att ställa sig bakom förslaget för att säkerställa att igångsättandet av byggnationen kommer ske under 2019.

Naturum Oset är en satsning som innebär många fördelar för Örebro kommun. Syftet är att lyfta fram naturen för örebroarna. Naturum Oset ska fungera som ett informationscentrum dit besökare kan bege sig för att dels upptäcka den fina naturen på plats och dels få information om andra naturområden i Örebro län. Det ska också ge besökaren en ökad medvetenhet om människans påverkan på naturen och hur vi som människor är beroende av den.

Naturum ska också bidra till ökad turism för Örebro kommun, samt stärka Naturskolan som tillsammans med förskolor och skolor arbetar aktivt med varje elevs rätt att få komma ut i naturen och lära sig om natur och hållbar utveckling.

– I Örebro kommun har vi förmånen att ha nära till naturen och naturum är ett sätt att försöka rama in den för att fler ska få möjlighet att uppleva naturen på ett lustfyllt sätt. Det kommer vara till fördel för att locka såväl örebroare som turister, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Naturum Oset kommer bli ett rum för rekreation, men också för lärande om klimatproblem och möjliga lösningar. Det stärker kommunens attraktionskraft  och riktar sig både till medborgare, näringsliv och föreningsliv, säger Lennart Bondesson (KD) kommunalråd.

– Den tydligaste uppgiften med naturum Oset är att stärka människors förståelse för naturen och hur den påverkas av vårt levnadssätt, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd.

Det finns en bred majoritet för beslutet att bygget ska komma igång senast 2019 eftersom fem partier i kommunstyrelsen står bakom förslaget: S, KD, C, MP och V.