Trendbrott: Arbetslösheten är lägre än rikssnittet

Arbetslösheten i Örebro kommun är nu lägre än i övriga landet. Beroendet av försörjningsstöd i gruppen unga, 18-24 år, har halverats och barnfamiljer som är beroende av försörjningsstöd har minskat med omkring 20 procent sedan den politiska ledningen tillträdde. – Att arbetslösheten nu är lägre än övriga riket är ett trendbrott för Örebro kommun, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Idag presenterade den politiska ledningen i Örebro kommun nya siffror för arbetslöshet och försörjningsstöd i Örebro kommun. Arbetslösheten är nu för första gången inom överskådlig tid lägre än i övriga landet och sjunker också snabbare i kommunen jämfört med rikssnittet, framförallt bland unga. Sedan den politiska ledningen tillträdde 2011 har beroendet av försörjningsstöd minskat kraftigt i kommunen.

– Vårt starka näringsliv är avgörande. Kommunen och arbetsförmedlingen har också prioriterat att människor ska komma i egen försörjning. Att beroendet av försörjningsstöd sjunker så kraftigt bland unga och barnfamiljer är en av våra viktigaste frågor, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är inte en enskild satsning, utan att vi erbjuder en bred palett av insatser som skapar förutsättningar för människor att komma i arbete. Vårt jobb är att skapa förutsättningar för jobb. Det har vi lyckats med, säger Behcet Barsom (KD), fullmäktigeledamot.

– En hög takt i våra investeringar i förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden kombinerat med en hög takt i bostadsbyggandet har varit nycklar för att möta tillväxten. Nyföretagandet är högt och näringslivet upplever att de får god service av kommunen. Det är framgångsfaktorer, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

Källa: Majoriteten Örebro kommun

, ,