Kommunen ordnar sommarkollo för pensionärer

Vård och omsorgsförvaltningen inom Örebro kommun anordnar nya sommarvistelser för de som är äldre. Beslutet togs i december och nu pågår förberedelser för vistelserna som riktas mot de seniorer som känner att de vill testa nya aktiviteter och lära känna nya människor.

2017 är året för nya satsningar och kommunen har satsat 500 000 kronor för att möjliggöra sommarvistelserna. Runt 200 äldre ska kunna ta del av satsningen via något av de två alternativen som erbjuds. Arbetet sker i samverkan med civilsamhället genom volontärer på plats som håller i aktiviteter. För att genomföra aktiviteterna samarbetar kommunen också med Region Örebro län. För samarbete kring uppföljning av satsningen och föreläsningar står Örebro universitet via Centrum för äldreforskning.

– Vi vill nå de personer som vi kanske inte annars når, de som känner sig lite ensamma och vill förändra det, säger Carin Neanro, enhetschef Vård- och omsorgsförvaltningen.

Det kommer att erbjudas två olika aktiviteter. En sommarvistelse på Medevi Brunn i juni och augusti som kommer fyllas med spännande föreläsningar, sång, utflykter och sällskapsspel i den vackra Gröna salongen för den som vill. Alla aktiviteter utformas utifrån önskemål.

Den andra sommarvistelsen riktar sig mot ordinarie verksamheter i första hand. Resan går till Stenboda. Immanuelskyrkan ordnar med volontärer som ordnar med mat och underhållning.