Fortsatt kraftig ökning av jobbpendlingen i Mälardalen – 1 000 fler på två år

tag-sj-stefan-nilsson

Allt fler väljer att arbetspendla tvärs över hela Stockholm-Mälarregionen, och fler stockholmare söker sig till arbete i angränsande län visar en ny rapport från Mälardalsrådet. Under två år har pendlingen ut från Stockholm till regionens sju största tätorter ökat med cirka 1 000 personer vilket motsvarar två fullsatta regionaltåg.

– Pendlingstrenden har svängt och vi reser i dag tvärs över hela Stockholm-Mälarregionen. Därför blir det allt viktigare med en fungerande infrastruktur för att människor ska kunna jobba och utbilda sig i hela regionen, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare för Mälardalsrådet.

Det finns ett starkt samspel mellan arbetsmarknaderna i Stockholm-Mälarregionen. Den ökande pendlingen från Stockholm till Uppsala är den mest markanta skillnaden inom Stockholm-Mälarregionen under 2012–2014, där fler än 5 000 stockholmare arbetspendlar till Uppsala. Men även pendlingen från Stockholm till kärnstäder som Västerås och Eskilstuna, har ökat markant enligt Mälardalsrådets nya rapport ”Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen 2014. Till Örebro, dit ca 820 stockholmare pendlar, har dock pendlingen avstannat något de senaste åren.

foto: SJ/ Stefan Nilsson

,